Kogudus

1999 algas pühakoja tagastamisprotsess. Toetust avaldasid EV president Lennart Meri ja mitmed Tallinna ametkonnad.

EAÕK Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kogudus taasasutati 13.03. 2000 ja
on hetkel, nagu oli ka Eesti esimese Vabariigi ajal, teine eesti kogudus Tallinnas.
Tänaseks on koguduse liikmete arv tõusnud ligi 80-ni.
1999 algas metropoliit Stefanuse algatusel pühakoja EAÕK-le tagastamise protsess.
Toetust avaldasid EV president Lennart Meri ja mitmed Tallinna ametkonnad.
Restaureerimistööde algust õnnistas juba 2000. a Konstantinoopoli pühim
patriarh Bartolomeus. Alates 11.07.2001 on pühakoda taas Eesti Apostlik-Õigeusu
Kiriku valduses.


Kirik on nüüdseks taastatud ja kasutusel EAÕK Tallinna piiskopkonna katedraalina.
Metropoliit Stefanus isiklikult korraldas kujuseina (ikonostaasi) ja kirikumööbli
tellimise Kreekast. Puust nikerdatud kujuseina annetas arhontide
ühing “Pammakaristos” Kreekast. Seinamaalingud teostas Alkis Kepolas† koos
abilistega Eestist. Ikoonid kantslil on maalinud koguduseliige Sirje Säär. Kirikuhoone
taastamine sümboliseerib meie jaoks koguduse vaimset uuestisündi
ning on ühtaegu ka lugupidamisavaldus nii juba igavikku läinud kui alles tulevatele
põlvkondadele.

Kiriku ennistustöö senine osa viidi läbi viie aasta jooksul (2001-
2005). Kiriku restaureerimise eskiisprojekti koostas Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tellimusel arhitekt Villu Rohtla.

Ennistustöid teostasid restaureerimisfirma Frantsiskus ja Rändmeister. Taastatud on ka sepistatud raudaed kiriku ümber.

Advertisements
%d bloggers like this: